Akce

Na koci školního roku na bowling

Již tradicí se stala předprázdninová návštěva bowlingu, a tak i letos i vyrazili šesťáci a osmáci v pondělí 20. června 2011 do bowlingového centra na Klíši. Třídy se postupně vystřídaly – i výměna u bowlingových drah proběhla velmi dobře a v klidu. Všichni se snažili a bylo celkem jedno, jak to komu  jde – hlavní byla legrace a příjemná parta. S osmými třídami vyrazil pan učitel Vosyka a paní učitelka Marková, šesťáky doprovodily paní učitelky třídní – Hrachová a Nademlejnská.  O den později, tedy v úterý 21. 6. vyrazily na bowling sedmičky se svými třídními učitelkami. I oni si užili příjemné dopoledne při hraní. Akce to byla zdařilá a hodná pokračování!

                                                                                                                             Lucie Marková


Velikonoční keramické tvoření pro maminky

Ve čtvrtek 21. dubna se nadšenci (tedy hlavně maminky, babičky či tetičky) sešli v keramické dílně naší školy, kde proběhlo mimořádné keramické tvoření. Před Velikonocemi mohly dámy na chvíli vypnout a výtvarně se radovat z jara a nadcházejících svátků při výrobě dárků pro své blízké nebo jen pro vlastní potěšení.

Věřím, že se akce všem líbila a zase se někdy sejdeme.

Lucie Marková

 

Mikroskopování 3. a 6. tříd

22. 3. se uskutečnil 1. pokus společného mikroskopování 1. a 2. stupně v učebně přírodopisu na naší škole. Žáci šestých ročníků si zahráli na učitele a svým mladším spolužákům ze 3. tříd ukázali, jak se zhotoví preparát a jak se pak následně mikroskopuje. Tématem laboratorní práce byly plísně, které sami šesťáci dokonale vypěstovali. Ze společné hodiny měli spousty zážitků třeťáci, šesťáci i paní učitelka.

Mgr.Vlastimila Jošková

 

VYSVĚDČENÍ OD OLYMPSKÝCH BOHŮ

 

Netradičně pojali učitelé ZŠ Vojnovičova předávání pololetního vysvědčení, na 31. ledna naplánovali projektový den v duchu starověku s názvem „Výstup na horu Olymp“. Učitelé i žáci přišli oděni v antických dobových kostýmech a děti plnily zkoušky inspirované starověkými bájemi, např. zkouška Múzy Thálie nebo Ariadnina zkouška. Na závěr z hory Olymp promluvil nejen Zeus, ale i paní ředitelka a udělila ředitelské pochvaly a důtky. Žáci jistě nezapomenou na to, že jim výpis pololetního vysvědčení předali řečtí a římští bohové.

Mgr. Lucie Marková a Mgr. Monika Nademlejnská

 

ŠESTKY HRÁLY PRO PRVNÍ TŘÍDY

Obě šesté třídy si v rámci předmětů dramatická výchova a český jazyk připravily dramatizaci dvou starověkých bájí, které ve středu 2. února předvedly žáčkům 1. B a D a jejich paní učitelkám Maškové a Baranové v našem kinosále. Představení se obecenstvu líbilo a odměnilo herce potleskem. 

Pověst o Prométheovi a Pandořině skřínce secvičili šesťáci s učitelkami Monikou Nademlejnskou a Lucií Markovou. Pověsti k dramatizaci si děti vybraly samy při četbě v hodinách literatury, protože je příběhy zaujaly. Téma antických bájí zvolily vyučující v návaznosti na projekt Výstup na horu Olymp, kterým celý druhý stupeň žil na konci měsíce ledna.

Určitě to nebude poslední akce tohoto typu a všichni se těšíme na další představení.

 

Noční spaní se školním sněmem

 

Žákovský sněm funguje na naší škole již několik let, za jeho rozjezdem stojí moje kolegyně, Mgr. Eva Radimská, která jeho činnost zaštiťuje dosud. Zástupci našeho sněmu pravidelně docházejí na zasedání Ústeckého parlamentu dětí a mládeže a letos se náš zástupce podíval i od Prahy na Národní parlament dětí a mládeže. Děti zapojené do činnosti parlamentu pomáhají při organizování školních akcí, kterých naše škole nepořádá málo.

Uzrál tedy čas posunout činnost sněmu dále a po poradě s dětmi padl nápad uspořádat noční zasedání či spíše spaní respektive ležení školního sněmu v noci z 28. a 29. ledna. Děti přijaly nápad s nadšením, některé dorazily hned z lyžařského kurzu – dobrovolně vyměnily měkoučkou postel a peřinu za karimatku a spacák.  Jednalo se o první akci tohoto typu a jejím cílem bylo se více poznat navzájem mezi členy sněmu, ale také s učitelkami. Kromě Mgr. Evy Radimské se akce zúčastnily Mgr. Lucie Marková, Mgr. Monika Nademlejnská a za školní klub Šárka Horváthová.

Kromě spousty sportovních a seznamovacích her se děti usnesli na uspořádání nové školní soutěže ,,Vojnovičovka má talent‘‘ a dalším nápadem bylo uspořádat anketu O nej učitele s několika kategoriemi – např. učitel s nejvtipnějšími hláškami, nej úsměv apod. Ani naše paní ředitelka na nás nezapomněla a zajistila dětem teplou večeři a ráno čerstvé pečivo.

Noc byla sice mrazivá, ale ve školním klubu, kde jsme spali, panovala hřejivá atmosféra. Nikomu se nechtělo spát a, i když jsme zalezli do spacáků, povídalo se dlouho do noci. Akce se zdařila a nikoho z nás proto nepřekvapilo, že si ji děti chtějí určitě zopakovat – doufám, že se tak ještě vylepší spolupráce a komunikace nejen dětí mezi sebou, ale i s učiteli ve škole.

Mgr. Lucie Marková

 

Noční školní sněm

 

Dne 28. a 29. ledna se konalo ,,Noční jednání žákovského sněmu,, na naší škole. Jednalo se o první akci tohoto typu a jejím cílem bylo se více poznat.

Hráli jsme mnoho sportovních her a také proběhly i logické hry nebo na poznávání jmen. Každý se tak seznámil se všemi členy parlamentu. Večer jsme odhlasovali novou školní soutěž ,,Vojnovičovka má talent‘‘

Milým překvapením byla teplá večeře, ke které jsme měli špagety a za kterou děkujeme naší paní ředitelce.  Po večeři opět proběhly sportovní hry - např: vybíjená, a další míčové hry – zahrála si s námi paní učitelka Radimská (vybili jsme ji J).

Naše večerka byla až ve dvě ráno. Všichni jsme zalezli do spacáků a spali až do rána.

Je škoda, že všechny třídy nevyslaly své zástupce, protože jsme si užili legraci.

Verča Martincová, zpravodajka sněmu

 

MLADÝ DEMOSTHENES – regionální kolo a postup do krajského kola

                V pondělí 17. ledna se konalo regionální kolo rétorické soutěže MLADÝ DEMOSTHENES na Základní škole Vojnovičova ve Všebořicích v Ústí nad Labem. Sjeli se sem vítězové školních kolz celého Ústeckého kraje, aby předvedli své řečnické umění. Soutěžní klání probíhá ve dvou kategoriích: 6. a 7. třída a 8. a 9. třídy. našimi želízky v ohni byli Anežka Marková (7.B) a Daniel Tippmann (8.B)

                Počáteční nervozitu a trému mladých soutěžících uvolnila svým vstřícným a otevřeným vystupováním moderátorka a předsedkyně odborné poroty Jana Adámková (TV Nova)

Mladý Démosthenes je celostátní rétorická soutěž. Účastníci školního, regionálního a krajského kola soutěží v monologu na libovolné téma.

Cílem projektu je podpořit komunikační aktivity na ZŠ (školní rozhlas, televize, recitační a divadelní kroužky apod.) U nás na škole je již zaběhnuté školní rozhlasové vysílání a mezi žáky se krystalizují moderátorské hvězdy. Není proto překvapením, že naše žákyně Anežka Marková zvítězila a postupuje v mladší kategorii do krajského kola a mezi staršími se Daniel Tippmann umístil na velmi pěkném 2. místě.

                                                                                                                                             Mgr. Lucie Marková

 

 

Patroni z 8.B

Někteří žáci ze třídy 8.B každý den navštěvují malé prvňáčky ze třídy paní učitelky Baranové, protože jsou jejich patroni (spíše patronky). Vždy pro ně vymyslí nějaké zábavné hry tak, aby se zapojili všechny děti. Prvňáčkům podají pomocnou ruku při učení, malování a uklízení ve třídě. Nedávno pomáhali při výtvarné výchově s tvorbou kapříků (viz foto). Teď před Vánocemi společně připravují krátký vánoční příběh, který by chtěli ukázat na vystoupení v kinosále. Každou přestávku a každou volnou hodinu chodí k prvňáčkům nacvičovat.

Veronika Martincová 8.B

 

Mikuláš

 

V pátek 3. prosince naši školu navštívil Mikuláš se svou družinou čerty a anděly. Obešli celý dvůr, Paprsek, školku a naši celou školu. Rozdali nám mandarinky, kinder vajíčka a letáčky s hračkami, abychom si měli, co vybírat na Vánoce. Některé dětičky uronili slzičku, ostatní věděly, že když  řeknou básničku, tak si je čerti nevezmou. Starší už si trošku dovolovali, tak přistoupil náš Lucifer a vysvětlil jim, jak se co má. Ty zlobivé si pak čerti vytáhli před tabuli a dokud nezazpívali písničku nebo nezarecitovali básničku, čerti je nepustili. Trošku jim trvalo než z nich něco vypadlo, ale nakonec jsme se dočkali spíše písničky. Celý den se všem líbil a doufáme, že děti dodrží, co slíbily a nebudou zlobit, protože příští rok přijde Mikuláš s čerty znova.

 

Napsala Anička Macháčková a Kačka Kopřivová

 

Jehličnany

Žáci 7. B naučili 1. D jehličnany

Ve čtvrtek 2.12. prvňáčci z 1.D přišli do učebny přírodopisu, kde si pro ně žáci 7.B připravili prezentaci na téma: JEHLIČNANY. Žáci vytvořili smíšené skupinky. Sedmáci dostali na starost malé prvňáčky a měli za úkol, naučit je základní informace o smrku, jedli, borovici, modřínu a okrasných stromech. Poté se sedmáci pomocí otázek dozvěděli, co si prvňáčci o jehličnanech zapamatovali. Společná hodina se nám všem moc líbila.

Mgr.Vlastimila Jošková

 

Spaní ve škole

Dne 29.10. se sešli žáci sedmých ročníků, aby přenocovali ve škole. Účast byla velmi vysoká, i přesto, že v ten den byly prázdniny v plném proudu, za což patří našim dětem veliké díky.
Celé nocování se odehrávalo v nevázaném duchu zábavy, při které se děti snažily dorozumívat anglicky.
Počátky byly nelehké, leč s postupem času si děti zvykly a šlo jim to lépe a lépe.
Společně jsme také usedli v kinosále, kde jsme si pustili film v originále, aby děti měly kontakt s reálnou angličtinou.
Po souboji s fotbalisty, kteří se oddávali zápolení v pozdních nočních hodinách jsme ukořistili tělocvičnu do našich spárů a zábava mohla pokračovat.
Aktivnější děti se chopily míčů a hrály hry, některé se ihned ujaly svých pyžam a užívali si jedinečné možnosti nocování ve škole.
Únava byla značná, a tak se slečna učitelka Abrhámová chopila pohádky, kterou dětem v angličtině na dobrou noc pronesla.
Značně vysílené brzy usnuly, plné zážitků a úsměvů na tváři.
Ještě jednou tak děkujeme našim sedmákům za hladký průběh celé noci a zase někdy v noci ve škole!
Miroslav Mates a
Kateřina Abrhámová

 

Návštěva naší ZOO

S ekologickým seminářem jsme se vydali 13.10. na podzimní prohlídku ZOO Ústí nad Labem. Žáci měli zjistit informace o různých druzích živočichů. Svého úkolu se zhostili s velkou energií. Pozorně jsme pozorovali chování zvířat a srovnávali jsme jejich životní podmínky. Velice nás okouzlily žirafy, opice a dlouhou dobu jsme pobyli u rodinky orangutanů, kteří  nám předváděli hodně svých akrobatických kousků. I podzimní zoologická má své kouzlo. Ztrávili jsme v ní celé odpoledne. Již se těšíme na další návštěvu.

Mgr.Vlastimila Jošková

 

Pohromy se nebojíme

Dne 27.9 2010 se uskutečnil na naší škole projektový den na téma: „POHROMY SE NEBOJÍME“. Pro žáky byla připravena tématika: 1. pomoc, IPCHO, soutěž ve střelbě ze vzduchovky spojená s plížením a stanoviště AVE. Třídní kolektivy postupně procházely jednotlivými stanovišti, kde se dozvídali základní fakta o různých mimořádných situacích, do kterých se mohou v běžném životě dostat. Byla jim poskytnutá i informace, jak se v dané situaci zachovat.

Žáci měli rovněž možnost shlédnout několik filmů, které se týkaly volání na tísňové linky, varovných signálů, správného postupu při požáru, krádeží apod.

Na závěr si žáci prověřili své znalosti testem. Ukázalo se, že mají velmi dobré povědomí o možných rizicích všech různých „pohrom“ a jsou jim známa pravidla, jak se v těchto krizových situacích zachovat.

Celý projektový den se vydařil. Jen malinko nás zlobilo počasí, jinak se všechny aktivity mohly konat na školní zahradě.

Za organizaci projektu Mgr.Vlastimila Jošková


Představ svého zvířecího kamaráda 

V pondělí 18.10 se konal, pod vedením paní učitelky Štolfové a Radimské, již třetí ročník soutěže pro žáky naší školy – Představ svého zvířecího kamaráda. Na tuto akci se děti moc těšily. Naši deváťáci připravili stoly a židle pro porotu a ve 13 hodin začli chodit první soutěžící. V porotě zasedli žáci z 9.A a paní Vlaďka Kleslová.

Soutěžící představili svého zvířecího kamaráda, řekli co o něm vědí, jak se o něj starají, co všechno ho naučili a sdělili nám, proč jsou jejich největšími kamarády.  Pro všechny zúčastněné bylo vyprávění soutěžících poučné, hodně jsme se

dozvěděli. Soutěžilo se se psy, morčaty, králíky, kočkami, ale i křečky, práčky a žábami. Soutěžící dostali diplom za účast a v pátek 22.10 z rukou paní ředitelky i diplom za umístění a malou pozornost. Všem soutěžícím i porotě moc děkujeme za krásnou akci a těšíme se příští rok na čtvrtý ročník soutěže. Věříme, že přijde ještě víc účastníků, dětí, které mají rády zvířátka a starají se o ně.

Andrea Štolfová a Eva Radimská

 

 

 Aktivity 9.A

Naše třída 9.A se od začátku roku zúčastnila a pomáhala organizovat řadu akcí.  Všichni jsme navštívili bunkr Hostovice. Někteří pomáhali při sobotních akcích pro děti "Drakiáda" a "Kouzelné podzimní hrátky" Nejen že jsme pomohli s organizací, ale také jsme se pobavili. Byli to Srnková Andrea, Kopřivová Katka, Košvancová Caroline, Skála Tomáš, Andres Tomáš, Knápek Jiří, Vondrák Jan, Zika Dominik, Melicher Jan, Vrtišková Dana, Horecká Klára a Šimeček Jiří. Také při sběru papíru pomáhali naši spolužáci. Děvčata zapisovala a kluci dělali těžší práci. Pomáhali Anička a Káta se zapisováním a Jirka Knápek, Jirka Šimeček, Honza Vondrák, Honza Melicher, Roman Vrábel, Tomáš Skála, Dominik Zika, Kuba Schneider a Martin Kučera. Celí promrzlí jsme se poté odbelhali do třídy. Anička Macháčková a Kristína Lalkovicsová začly pracovat v Ústeckém parlamentu dětí a mládeže, kde reprezentují naší školu. Budou tam docházet každý týden v úterý. Kristina bude také kandidovat na místopředsedkyni parlamentu. Akce Ústeckého parlamentu "Forum zdravé město" a pomoc Městské policii se neobešly bez nás. Děvčata se stala aktivními členy parlamentu a vzorně reprezentují školu. Andrea Srnková,Katka Kopřivová, Anička Macháčková a Kristina Lalkovicsová tráví přestávky se svými patronátními žáky z 3.B Secvičují totiž pohádku "Budulínka bolí zoubky", což je volné navázání na loňskou pohádku "O Budulínkovi. Určitě ji předvedeme spolužákům i školce na Vánoce. Také Dana Vrtišková s Carolinoou Košvancovou se chystají nacvičit o přestávkách pohádku "Kocour Cvalda" s
patronátní třídou 2.D.
Jsme kamarádi i mimo školu. 18.9. slavily naše spolužačky Andrea Srnková a Katka Kopřivová své patnáctiny a i při této příležitosti jsme se sešli i s naší třídní u Áji na zahradě. Hráli jsme různé soutěže, Karaoke, pobavili se a také mlsali připravené dobrůtky. Bylo to moc fajn a určitě máme naco vzpomínat. Tak žije naše třída 9.A.

 

„Kluci v akci na školním panství“

Druhou odpolední sobotu v říjnu 2010 připravil patron Základní školy Vojnovičova  pan král Jan Řeřicha z panství Ústeckého magistrátu ve spolupráci s královnou panství školy Janou Linhartovou a králem nově vybudovaného panství pro Ústecké děti  Janem Eichlerem akci s názvem „KOUZELNÉ PODZIMNÍ  HRÁTKY“, která měla velký úspěch a opět umožnila celou školu otevřít veřejnosti.

Celá akce se uskutečnila pod záštitou pana Jana Řeřichy, který ve spolupráci se školou a ostatními příspěvkovými, neziskovými a sportovními organizacemi připravil pro děti a jejich rodiče skvělý odpolední program s ukázkami drezury koní, výcvikem policejních psů, se soutěžemi a atrakcemi nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Vrcholem bylo opravdové vystoupení KLUCI V AKCI při vaření. Oba dva pro příchozí připravili výborné jídlo, které mohl každý ochutnat a zjistit tak, že naši králové jsou muži činu a nebojí se ničeho.

Velké poděkování patří panu králi Janu Řeřichovi, který dětem školy věnoval finanční dar ve výši 20 tisíc korun. Akce se zúčastnilo více než 1000 návštěvníků, každé dítko si odneslo pěkný dárek, který si vybralo v podzimním obchůdku, jež odměnami naplnilo Statutární město Ústí nad Labem. Nesmíme zapomenout na další partnery a příznivce školy, velké díky tedy patří ZOO Ústí n. L., jezdeckému klubu Tatran Ústí n. L., atletickému klubu AC Ústí n. L., DDM Ústí n. L., Městské policii Ústí n. L., ekologické OS Cevyk z Litvínova a velké díky patří dobrovolníkům z řad zaměstnanců, žáků a rodičů školy, kteří pomohli s organizací a zdárným průběhem celé akce.

Pěvně věřím, že se pořádání takovýchto akcí stane standardem na většině základních ústeckých škol a do školy děti nebudou chodit proto, že musí, ale proto že chtějí.

Krásný podzim plný her, sluníčka a dobré nálady přeje všem Ústečanům královna školy Jana Linhartová spolu s králem Ústeckého panství Janem Řeřichou.

 

 

Ozdravný pobyt žáků 8.A se svou patronátní třídou 2.B a zájemců z 9.A a 9.B

     Celoroční patronace, která vyústila v kamarádství žáků 8.A a 2.B byla završena ozdravným společným pobytem v Háji pod Klínovcem od 21.6 do 25.6. Všichni jsme se moc těšili. Na tuto akci se osmáci připravovali už ve škole. Promýšleli program a koupili sladkosti pro své druháky. Vše ale předčilo naše očekávání.

     V pondělí ráno jsme se sešli před školou a vyprovodila nás paní ředitelka. Po příjezdu, ubytování a dobrém obědu začala činnost. Organizátoři z 8.A rozdělili všechny do čtyř skupin, do svého sešitu si každá skupina vymyslela název, pokřik a logo. Odpoledne jsme prozkoumali okolí dost dlouhou  procházkou okolo vetrných elektráren přes České Hamry a večer unaveni trsali na diskotéce. Nikomu se nechtělo spát, ale nakonec všichni usnuli tvrdým spánkem. V úterý skupina organizátorů připravovala na odpoledne fáborkovanou, zatímco ostatní v lese stavěli  překrásné domečky z mechu, bunkry a přehrady. Odpoledne jsme se všichni vydali na vytyčenou trasu s plněním úkolů. Po večeři nás navštívil člen Horské služby, s kterým jsme zajímavě pobesedovali.Chválil znalosti našich druháků.Večer si patronky i s deváťáky  s dětmi vymýšleli a vyprávěli veselé pohádky. Nakonec , pro zklidnění, kluci z 9.B přečetli pohádku z vybrané knížky a všichni šli spát.Ve středu dopoledne  druháci  s některými velkými kamarády sportovali, zatímco velcí se šli podívat, jaké je to u našich sousedů v Německu. Navštívili jsme krásné městečko Oberwiesenthal, kde jsme viděli krásný skokanský můstek. Ve středu odpoledne byla připravena pro druháky trasa s hledáním pokladu. I velcí spolužáci se rádi přidali.To velké nadšení při nálezu pokladu! Někteří mezi tím stavěli přehradu na potůčku, každý se dobře bavil. Na středeční večer jsme se všichni moc těšili.. Po setmění jsme vyrazili ven a cestou zpět po malých skupinkách zvládli stezku odvahy. Báli se jak strašidla, tak i  ostatní. S velkými zážitky šli všichni hned spát.

Čtvrtek dopoledne byl volnější. Někteří jen tak odpočívali, ale většina vyzkoušela různé druhy sportů jako Kroket, Petangue, fotbal, přehazovanou nebo jen skákání přes švihadlo, atd.

Čtvrteční odpoledne jsme po procházce se stavěním přehrady a domečků v lese završili balením. Po večeři jsme se sešli u táboráku, kde jsme si dali buřtíka a zazpívali si písničky s kytarou. Po vyhodnocení,  předání diplomů a pamětních listů jsme šli unaveni spát.

V pátek se nám nikomu nechtělo domů, ale nedalo se nic dělat. Tak ahoj  v pondělí při rozdávání vysvědčení a hurá na prázdniny.

Eva Radimská, Petra Hrachová, Marie Baranová a Andrea Štolfová

 

 

 

ŠVP Žihle

Žáci 1. a 2. A se zúčastnili školy v přírodě v Žihli.  Paní učitelky Alena Procházková a Zdeňka  Chmelíková se dětem věnovaly dopoledne a odpoledne si bohatý program pro děti připravily paní vychovatelky.

Ve škole v přírodě byli žáci týden (od pondělí do neděle).  Všem to velmi rychle uteklo, protože zábavy a dovádění bylo spousty. Na školandě se dětem  líbilo, proto  když přišlo na řadu nepopulární balení kufrů,  děti tesknily, že už musí odjet domů. V příštím školním roce by do této školy v přírodě chtěly jet znovu.

 

 

 

Sedmičky na konci školního roku


Blíží se konec školního roku a tak je i program tříd zajímavější.Třídy 7.A a 7.B vypravily na několik akcí mimo areál naší školy. Ve čtvrtek nás paní učitelky Lucie Punčochářová a Jaroslava Holková provedou zoologickou zahradou. Vše nám usnadní volná vstupenka, kterou naše škola získala a je třídami hojně využívána. Další zábavnou akcí je bowling, který máme na programu v pátek 18. června. A poslední akcí bude výlet lodí do Děčína a zpět, který nás čeká v úterý 22. června.
Lucie Marková

 

 

Schůzka s rodiči budoucích žáčků

Dne 9. června se konala třídní schůzka s rodiči budoucích žáčků naší školy. Hned po příchodu se děti rozdělily podle barevných čtverečků do jednotlivých tříd – 0.A, 0.B, 1.A, 1.B, 1.C, 1.D. Každý se tak dozvěděl, do které třídy bude patřit, a na kterou paní učitelku se 1. září může těšit. Po slavnostním zahájení děti společně s asistentkami z vyšších tříd odešly za zábavou do tělocvičny. Paní ředitelka informovala rodiče o dění ve škole a prozradila rodičům, co mohou společně s dětmi 1. září v naší škole zažít. Paní učitelky seznámily rodiče s posledními důležitými informacemi a zodpověděly dotazy. Pak už nezbývalo, než se vydat do tělocvičny, vyzvednout skotačící děti, a těšit se společně na 1. září.

          Mgr. Marie Baranová, Mgr. Marcela Mašková

                                                     

 

Kdo z nás někdy nepodlehl kouzlu pohádky?

Jistě každý, hlavně malé  děti si vytvářejí svůj pohádkový svět ve svých představách, a proto jsme se žáčky tříd I.D a I.B navštívili jedno kouzelné  místo. Vydali jsme se do Pičína u Příbrami, do pohádkového domu paní Vítězslavy Klimtové, spisovatelky, grafičky, ilustrátorky a objevitelky pohádkové země plné stašidýlek, skřítků, elfů, víl a rusalek. A právě tyto pohádkové bytosti jsou hlavními obyvateli nejen domu, ve kterém žijí od sklepa až po půdu, ale také zahrady, která není obyčejná. Je magická svým kouzelným jezírkem, potůčkem a všemi těmi pohádkovými bytostmi, co v ní žijí. Po pečlivém prozkoumání těchto krás jsme shlédli vystoupení Malované zpívání, kdy jsme si společně  
zanotovali a od paní Klimtové se dozvěděli spoustu zajímavostí o skřítcích domácích i lučních. Při poutavém vyprávění nám je s radostí na památku i nakreslila. Sladkou tečkou byl zmrzlinový pohár, na kterém jsme si všichni velmi pochutnali. Budeme se těšit na další podobná setkání. 
 
Mgr. Věra Václavíková 
 
 
 
 
Krizové centrum Spirála
Žáci 6.B navštívili 7.6.2010 krizové centrum Spirála ve Skoroticích. V příštím školním roce budou tito žáci zapojení do projektu DÍTĚ-ŠKOLA-SPOLEČNOST, jehož lektoři jsou pracovníci Spirály. Šesťáci byli na exkursi v tomto zařízení, aby se seznámili s prací těchto lidí a celého krizového centra. Dozvěděli jsme se spoustu informací potřebných pro běžný život. Návštěvu žáci doplnili celou řadou dotazů. V příštím školním roce se žáci s lektory Spirály budou vídat 1x měsíčně při společných dvouhodinových schůzkách.
Mgr.Vlastimila Jošková

 

 

Babiny

DNE 8. ČERVENCE JELY TŘÍDY 3.A a 3.B NA FARMU BABINY. PANÍ UČITELKA HANA TOMEŠOVÁ A PANÍ UČITELKA EVA LASSMANNOVÁ OBJEDNALY ŠKOLNÍ AUTOBUS A TEN ŽÁKY ODVEZL AŽ NA FARMU. NA DĚTI ČEKALA PANÍ FARMÁŘKA A ODVEDLA JE KE ZVÍŘATŮM.A TAM MOHLY NAKRMIT KONĚ, PAK ŠLI DO CHLÉVA ZA OSTATNÍMI ZVÍŘATY. DĚTI

SI PODOJILY KOZY, POHLADILY MALÉHO KRÁLÍKA. VELKÝ ÚSPĚCH MĚLY KONĚ, OSLOVÉ A PRASÁTKA. PŘED ODJEZDEM SI DĚTI OPEKLY BUŘTY. 
  Foto zde.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. ZUZANA TOVAROVÁ, 3.A


 

SAGA AFRIKA na naší škole 
 
SAGA AFRIKA je multimediální pořad. Na programu se jako první objevil dokumentární video film o Jihoafrické republice – o běžném životě i kultuře. Poté se žáci zapojili do besedy, která následovala po povídání, a vědomostní soutěže. Nejlepší žáci obdrželi drobné předměty z Afriky. 
Na závěr pořadu si mohou žáci zahrát na originální africké bubínky a zazpívat si jednoduché africké lidové písně. Celý program byl zajímavý, ale nejvíce se děti bavily při bubnování a zpěvu. 
 
Marie Neradová, Anna Dobrodinská 8.B

 


 

„Bukovský červánek“ – den plný zábavy a her pro  všechny Ústečany na panství školy

V sobotu 5. 6. 2010 se na panství Základní školy Vojnovičova na Bukově uskutečnil již 2. ročník „Bukovského červánku", tentokrát ve stylu středověku. Záštitu nad akcí převzalo vedení města a jejího zahájení se ujala ředitelka školy Jana Linhartová, v roli královny a náměstek primátora Jan Řeřicha, v roli krále. Oba společně popřáli krásný den všem dětem k jejich svátku a spolu se svými poddanými, jejichž rolí se ujali pracovníci školy, přivolali léto, které svou pravou sílu ukázalo právě včas. Po slavnostním zahájení se slova ujala Romana Bičáková, v roli kněžny Libuše, která návštěvníky po celý den provázela všemi akcemi, které se na panství školy konaly. Věřte, že jich nebylo málo a všechny byly zcela zdarma, a to díky štědrosti sponzorů a dobrosrdečnosti partnerů našeho školního panství. Paní královna v průběhu dne představila návštěvníkům i několik vzácných návštěv, kteří panství přišli navštívit. Patřil mezi ně pan primátor, král Jan Kubata se svou chotí Veronikou a svými princátky, pan starosta, král Vlastimil Žáček se svou chotí Halkou a svými princátky a pan jednatel, Petr Hrdlička se svou chotí Ivou. Všem se na našem panství líbilo, a slíbili, že nás navštíví i v příštím roce, tedy 4. 6. 2011.

Na hlavní  scéně byli po slavnostním zahájení králem a královnou korunováni zlatí hoši, kteří naše panství a královské město Ústí nad Labem budou reprezentovat tento týden na republikovém kole v Praze v soutěži „Hokejbal proti drogám“. Probíhala zde i vystoupení žáků školy a mnoho soutěží o ceny, včetně tanečků pro všechny návštěvníky. Zajímavá byla i ukázka výcviku policejních psů. Další scénou byl divadelní kinosál, kde se v průběhu dne odehrálo mnoho premiérových divadelních vystoupení žáků školy. Poslední scénou byl ring, kde se odehrála dvě rytířská představení. V paství byly pro návštěvníky připraveny atrakce, jako např. jízda na koních, skákací hrad, věštírna, trampolíny, házedla, výtvarná a tvořivá dílna, lukostřelba a probíhala zde i spousta soutěží, za které děti vyhrávaly „červánky“, středověké platidlo za které si ve středověkém krámku na centrálním náměstíčku mohly vybrat odměny a u otevřeného táboráku opéci vuřtík. Součástí akce byla i prodejní výstava výtvarných prací dětí z Paprsku. Zajištěno pro všechny bylo dobré jídlo, pití a zmrzlina.

Celá  akce se mohla uskutečnit jen díky finanční podpoře našich sponzorů, mezi něž patří rodiče našich žáků, Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO – město, školní radní, firma KŘÍ-DOS, firma Aplica, firma Kubíček-ovoce a zelenina a firma Tutti-pizza. Nezbytností byla i pomoc našich partnerů, mezi něž patří DDM v Ústí nad Labem, společnost AVE CZ, Menza ČR, Policie ČR, Česká spořitelna a ČSAD Semily. Mediálními partnery akce byly Kulturní středisko města Ústí nad Labem, týdeník Naše adresa, Ústecký deník a pan Rossendorf, který zajistil  fotodokumentaci celé akce, která je ke shlédnutí na www.maudcaffe.net.

 

ZŠ  Vojnovičova opět hraje pro školky

     Ke Dni dětí si žáci 6. A připravili pohádkové představení, které nastudovali v rámci nepovinného předmětu Dramatická výchova. Pro naše mladší žáčky, ale i pro děti z okolních mateřských školek připravujeme divadelní představení s nadšením a pravidelně.

     Pohádku O vznešené čarodějnici předvedli dětem z MŠ Zvoneček 28. května a přímo na Den dětí našim prvňáčkům a druhákům. Spolu s žáčky ZŠ Vojnovičova se na pohádku podívali i děti z MŠ Sluníčko, které byly u nás na exkurzi. Všem se pohádkový příběh líbil, i když se někteří báli našeho čertíka a čarodějnice, a těšíme se na další povedená představení.Fotky zde.

Mgr. Lucie Marková

 

 

Mandaly již  popáté

V sobotu 22. května se sešlo opět několik zájemců o tvoření mandal. Při každém setkání se věnujeme jinému tématu, tentokrát jsme měli jako téma „Hrajeme si!“. Vytvořili jsme jednu malou mandalku, pak větší na čtvrtku a nakonec mandalu z plastových víček. Jako každé setkání i toto se všem velmi líbilo a dopřáli jsme si chvilku klidu a vnitřní pohody.

Anežka Marková 6.B

 
 
PAŽIT 1. B a 1. D
V termínu 3. 5. – 7. 5. 2010 se třídy I.D a I.B zúčastnily ozdravného pobytu PAŽIT (program aktivního života) v rekreačním zařízení SPORTCENTRUM v Jiřetíně pod Jedlovou. Vzhledem k věkové skupině žáků nám byl nabídnut program „Modul Mix“, který byl rozpracován do pěti dnů. Zabezpečoval jak vzdělávací, sportovní, tak rekreační činnost úměrně věku dětí.
Po příjezdu a ubytování se žáci záhy seznámili s nejbližším okolím a to vše za účasti studentů Střední školy služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, kteří si vzali na starost organizaci výletů. Navštívili jsme zříceninu hradu Tolštejn, galerii Pohádka, vydali jsme se ke Křížové cestě. Absolvovali jsme výlet do Krásné Lípy, kde jsme si prohlédli vydařenou expozici v domě Českého Švýcarska. Střední lesnická škola ve Šluknově žákům nabídla seznámení se s dřevinami, bylinami, se způsobem života lesní zvěře, s prací lesníků atd. Zúčastnili jsme se přednášky a ukázky dravců. To všechno děti obohatilo o spoustu zážitků, získaly mnoho nových zajímavých informací. Přednášku na jednotlivých zařízeních nám zajistili odborníci daných pracovišť, kteří do svého programu žáky plně zapojili.
Mimo to si děti užily soutěží, her, turnajů, karnevalu a také táboráku na rozloučenou.
                                                                                                                                             
 Mgr. Věra Václavíková
 
 
 
 
 
 
Výlet 2.B do ZOO 

      V pátek 14.5. nám naše paní učitelka Marie Baranová sdělila, že v pondělí 
 půjdeme společně do ZOO a navíc zdarma. Paní ředitelka nám totiž všem žákům 
 školy koupila permanentku do ZOO. Měli jsme obrovskou radost. 
      V pondělí ráno jsme se sešli ve třídě. Protože bylo pěkné počasí, tak nám 
 paní učitelka splnila naše přání a vyrazili jsme. 
 V ZOO jsme od paní učitelky dostali do dvojic sešítek, do kterého jsme měli 
 zaznamenat u každého zvířátka celý název zvířátka, čím se živí a další informace 
 o něm, které byly napsány na tabulce. Šli jsme rychle, abychom stihli procházku 
 slonů.Mohli jsme si koupit různé suvenýry a zlaté mince se zvířátkem.  
      Výlet se nám moc líbil a povedl. Děkujeme naší paní učitelce za krásný 
 výlet. Cestou jsem fotografovala já i paní učitelka. Podívejte se na naše 
 zážitky ze ZOO ve fotodokumentaci na našich webových stránkách školy. 
      Za třídu 2.B napsala Barbora Štolfová s malou pomocí babičky. Foto zde.

 

 

Angličtina v 5.A

Dne 19.5. 2010 se uskutečnila ve třídě 5.A netradiční hodina. Obě  skupiny žáků, které jindy pracují odděleně pod vedení dvou učitelek Aj, se tentokrát spojily a předvedly si navzájem své „angličtinářské umění“. Skupina paní  učitelky Frišové si připravila několik netradičních rozhovorů na téma „V restauraci“ a skupina paní učitelky Hrachové předvedla pohybovou písničku, u které jsme si všichni zacvičili. Byla to velká legrace. Rádi si podobnou akci ještě zopakujeme.

K. Frišová  a P. Hrachová

 

 

ÚŘAD PRÁCE

Dne 13.5.2010 navštívili žáci osmých tříd ústecký ÚŘAD PRÁCE. Žáci
> byli informování o činnostech, které zajišťuje úřad práce pro občany
> ČR. Mohli porovnat významnost jednotlivých profesí ve společnosti a
> dozvěděli se v přehledu některé průměrné výdělky. Poté mohli
> prolistovat kartotéku profesí, dle svých zájmů. Také si na počítačích
> vyzkoušeli svůj profesní test. Osmáci si vše pozorně vyslechli a v průběhu
návštěvy se mohli na cokoliv zeptat.
> Všichni jsme odcházelispokojení. Foto zde.
> Mgr.Vlastimila Jošková

 

 

6.A podpořila projekt Celé Česko čte dětem

Žáci 6.A se odhodlali podpořit projekt Celé Česko čte dětem tím způsobem, že dali všanc své čtenářské schopnosti a dovednosti a přečetli mladším spolužákům zajímavý příběh. Jednalo se o ukázku z knihy Příběhy Septimuse Heapa z dílu zvaného MAGYK.

Prvními pokusnými králíky v roli posluchačů se stala třída 5.A, která poté dostala výtvarný úkol od své paní učitelky třídní. I třída 6.A na základě této četby pak pracovala ve výtvarné výchově.

Na výsledky práce obou tříd jsem velmi zvědavá. Chtěla bych také poděkovat odvážným čtenářům, že překonali počáteční trému a pěkně četli, a také všem posluchačům, kteří nám pomohli zvládnout první akci tohoto typu.

K. Frišová

 

 

 

Dne 7.5.2010 se konalo finále ZOO Olympiády v děčínské ZOO. Do finále z naší
školy postoupily 2 žákyně: Sandra Brabencová 7.B a Romana Kisová 9.B.
Děvčata postoupila na základě vypracování práce na téma: CHOV MRAVENEČNÍKA
VELKÉHO. Ve finále bylo celkem 10 soutěžících a řešili velmi obsáhlé téma
biodiverzity v přírodě. Finále jsme nevyhráli, ale přesto děvčatům děkujeme
za reprezentaci školy.
Mgr.Vlastimila Jošková

 

 

Den vědy a chemie

Ve středu 5.května 2010 třídy 8.B a 8.A navštívily na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem netradiční prezentaci kateder chemie a fyziky Přírodovědecké fakulty UJEP. Vyrazili jsme v době dopoledního vyučování a za to vděčíme paní učitelce Evě Radimské a panu učiteli Jiřímu Vosykovi. Viděli jsme tam hodně chemických experimentů,např.:pokusy s různými chemickými prvky,ohněm,kouřem,gumovými medvídky.Sami jsme si mohli vyzkoušet některé pokusy: např. na dvou vodou naplněných PET lahvích,na škrobu smíchaném s vodou nebo na kruzích z plastu, které byly namáčeny do bublifukové vody a vytvářely velké bubliny.Mě osobně nejvíce zaujal plastový pytel,který když si někdo navlékne na hlavu,tak vidí okolí vzhůru nohama. Ukázky nás velmi zaujaly a ocenili jsme také to, že jsme 2 hodiny sledovali řadu pokusů, které jinde, ani ve škole vidět nemůžeme. Myslím si, že některé spolužáky to inspirovalo k dalšímu studiu na střední a později i vysoké škole. Foto zde.

Klára Jackelová

 

Keramika v neděli 10. května aneb robota pro Bukovský červánek
V neděli se sešly pravidelné frekventantky kurzu Keramiky pro dospělé, aby pomohly s tvorbou keramických plaket pro Bukovský červánek. Pod dojmem středověké stylizace letošního červánku přišly robotovat i v neděli a svorně mě nazývaly otrokářkou. A tak díky mé "tvrdé ruce" vznikla celá řada skvělých dílek. Milé dámy velice děkuji. Fotky najdete zde.
Feudálka Lucie Marková

 

Žáci  8.A na návštěvě  SŠT U Panského Dvora, v učebně CNC strojů.

V rámci  předmětu VOLBA POVOLÁNÍ se žáci 8.A seznámili s oborem  mechanik seřizovač a obráběč kovů.Měli  jsme  možnost nakouknout do právě probíhající výuky programování CNC strojů oboru mechanik seřizovač. Žáci čtvrtého ročníku  nám  předvedli výrobu ukázkových součástí na soustruhu a frézce CNC.  

Fotky najdete zde.

Mgr.Vlastimila Jošková 

 

 

Netradiční exkurze žáků 8.A,1.D a 2.B ZŠ Vojnovičova
#
#      Žáci 8.A se svou třídní učitelkou Evou Radimskou se rozhodli, že celoroční
# patronaci nad svými prvňáky a druháky obohatí exkurzí do IQparku a lunapakru v
# Liberci. Z fyzikálního hlediska nám vše vysvětlil náš pan učitel fyziky Jiří
# Vosyka.
# Exkurze se uskutečnila 22.4 a všichni jsme se na ni moc těšili. První překvapení
# byl autobus, který byl suprový a pan řidič nám zpříjemnil cestu videem
# "Autíčka". V IQ parku si osmáci rozdělili mladší kamarády, přečetli jim tabulky
# u modelů a hlavolamů a vše si společně i zkusili. Po dvou hodinách jsme přešli
# do lunaparku, kde se všichni rozprchli a zkoušeli různé atrakce.
#      Poprvé jeli společně starší kamarádi se svými patronátními kamarády a akce
# byla skvělá a moc vydařená. Libila se nejen dětem, učitelům Marušce Baranové,
# Věrce Václavíkové a Jirkovi Vosykovi, ale spokojen s námi byl i pan řidič. Mám
# velkou radost, že dokáží osmáci s prvňáky a druháky být takhle dobrými kamarády.
# Chci tímto všem žákům i učitelům moc a moc poděkovat a těším se nejen já, ale i
# celá 8.A na pětidenní společný pobyt s 2.B a devítkami v Háji pod Klínovcem, kam
# jedeme v červnu. Věřím, že to bude neméně vydařená akce a děti budou mít na co
# vzpomínat.
#
# Eva Radimská,

 

Noc s Kostkou a Kostičkou.


   Vyvrcholením celoroční činnosti Klubu deskových her Kostka a Kostička,
# které vedou p.uč. Štolfová a Radimská, byla Noc s Kostičkou, která se konala
# 23.dubna v naší škole.Všichni jsme se moc těšili, že si užijeme. Sešli jsme se v
# pátek v 16hod.Posílit nás přišla i p. uč. Jošková.Po "ubytování" v tělocvičně,
# jsme šli na Paprsek, kde jsme rozdělali velký oheň a opékali vuřty. Moc jsme si
# pochutnali. Zároveň jsme se proběhli.Po uhašení ohně začal večer plný her nejen
# logických, ale i společenských, ke kterým jsme využili prostory školního klubu.
# Moc se nám to líbilo a ani jsme nechtěli jít spát. Někteří byli unaveni dříve,
# tak odešli, a těm, kterým se spát ještě nechtělo hráli dál. Nakonec jsme všichni
# zalehli a usnuli plni dojmů. Ráno nám paní uč. Štolfová uvařila čaj a společně
# jsme posnídali v kuchyňce školy. Už jsme se nemohli dočkat další činnosti,
# kterou byl turnaj v Dámě.
# Po tvrdém souboji vyhrála ve starší skupině Edita Fajfrová, druhý byl Lukáš
# Holub a třetí Kristýnka Judytková. V mladší skupině zvítězila Baruška Štolfová,
# druhá byla Míša Štíchová a třetí Viktorka Frišová. Všichni hráli moc pěkně,
# soutěž byla vyrovnaná a napínavá. Vítězům blahopřejeme. Všichni účastníci
# dostali sladkosti a vítězové ještě na památku tužku a DVD. A už nám krásné
# chvilky končily, protože začali pro děti chodit rodiče. Nezbývalo než uklidit a
# rozloučit se. Moc se ale těšíme na další akce.
# Andrea Štolfová a Eva Radimská

 

 

 

Loučení  s Podzimníčky 2. B

Tak je tu jaro, příroda se probouzí a nám nezbývá, než se rozloučit s Podzimníčky, kteří nám celou zimu v naší třídě připomínali přírodu schovanou pod sněhem. S rodiči jsme je vyráběli ze všeho možného, co nám podzimní příroda poskytuje. Pojďte se s námi podívat, jak se nám práce podařila. A pak hurá ven do přírody.   Fotky jsou zde.                                                   

Mgr. Marie Baranová

 

 

 

VELKÝ  EKOTURNAJ

     Na Základní  škole Vojnovičova se třídy druhého stupně utkaly ve Velkém ekoturnaji, který je součástí celoškolního projektu „Z lesa do civilizace“ a konal se v úterý 6. dubna od 13.30 na školním pozemku. Všechny disciplíny se týkaly recyklovatelného odpadu.

     Třídy navzájem soutěžily v osmi disciplínách, kde žáci ukázali své schopnosti a dovednosti – přesnost při hodu PET lahví na cíl nebo sestřelení co největšího počtu plechovek, paměť a postřeh v Kimově hře, hmat při hledání odpadů k recyklování po slepu, sluch při určování jejich pořadí podle zvuků, představivost a trpělivost, když se celá třída snažila co nejrychleji složit puzzle, svou trpělivost a rychlost při skákání v pytlích či rovnováhu při štafetě s petkou na pálce. A samozřejmě spolupráci celého třídního kolektivu při plnění jednotlivých disciplín.

  Každá třída si do projektu „Z lesa do civilizace“ vybrala svého zvířecího zástupce. Obě sedmé třídy si na pomoc při ekoturnaji vzaly maskoty ze zvířecí říše, které si vyrobily, šesťáci a osmáci se naopak namaskovali jako jejich zvířecí průvodci a žáci devátých tříd doplnili svoji garderobu o loga inspirovaná zvířaty.

             Anežka a Lucie Markovy

 

 

 

Soutěž karaoke jednotlivců

V pondělí 8. března 2010 se mohli odvážní zpěváci z druhého stupně utkat v soutěži karaoke jednotlivců, kterou pořádala paní učitelka Petra Hrachová. Pro většinu dětí to nebylo nic nového, protože se v prvním pololetí konal turnaj v karaoke tříd. Do soutěže jednotlivců se nakonec přihlásila pouze děvčata a své dovednosti předvedla před odbornou porotou, která měla ovšem velmi nesnadné rozhodování, protože všechna děvčata zpívala pěkně.  Na třetím místě skončila Karolína Hašková z 8. A, druhá se umístila Anna Dobrodinská z 8.B a pomyslné zlato v hrdle pro letošní rok má Veronika Martincová ze 7. B.

                                                Mgr. Lucie Marková

 

 

 Zahradníkův rok

Na naší  škole probíhal projekt šestých tříd „Zahradníkův rok“ v rámci pěstitelských prací. Žáci ve skupinách vyrobili celoroční kalendáře, v nichž jsou návody pro zahradníky na každý měsíc v roce. Obsahují návody na údržbu trávníků nebo ovocných stromů na zimu, pěstování zeleniny nebo správné sklízení ovoce, pěstování květin, apod. Každý měsíc je vytvořen formou koláže na barevné papíry, které korespondují s ročním obdobím. Papíry jsou svázané do knížky, která tvoří roční kalendář a bude nejen nám, ale i dalším generacím žáků návodem, jak pečovat o zahrádku po celý rok. Výsledky naší práce si budete moci prohlédnout na výstavce v atriu školy.

                                                      Anežka Marková, 6. B

 

 

 

Masopust ve výtvarné výchově

K masopustu patří kromě tance a písniček, také dobré jídlo. Hostinu si pro spolužáky připravili žáci 6.B a 7.B z naší školy v rámci miniprojektu Masopust. Jejich hostina je ale netradiční. Při tvorbě svých menu se nespokojili s tradičními surovinami jako je mouka, ovoce, zelenina… rozhodli se, že využijí rozmanitý odpadní materiál – odstřižky látek i papírů, zbytky těsnění, korkové špunty, kelímky od jogurtů, prostě vše, co by každý jiný vyhodil. Hostina je v současné době vystavena na hlavní chodbě naší školy a sklízí nemalý obdiv diváků.

      

MASOPUST

    Fydli, fydli bumtarata,

    otevřete, kmotře vrata.

    Maškary k vám přišly, hej,

    začal masopustní rej.

     Rok s rokem se sešel a opět tu byla doba Masopustu. Radost a veselí děti prožívaly nejen doma s rodiči při přípravě masek a převleků, ale hlavně ve škole se svými spolužáky a třídními učitelkami. Sešly jsme se společně v tělocvičně školy, kde na děti 0. - 2. ročníků čekalo nejedno překvapení - hádanky, soutěže, plnění zábavných úkolů. To vše doprovázené pohádkou. Nemohla chybět ani přehlídka masek, která byla hodnocena porotou z řad dětí. Jako každý správný masopustní rej, tak i ten náš byl provázen veselou hudbou, která nenechala jeden zadeček v klidu. Po radovánkách si děti zasloužily sladkou odměnu. A co si popřát na závěr? Třeba ať si příští rok Masopustu užijeme se stejnou radostí a chutí jako ten letošní.

                                                                                                                                            Mgr. Věra Václavíková

 

Jeden svět pro školy

Naše škola se zúčastní  projekce alternativních filmů v rámci festivalu JEDEN SVĚT.

Šesté a sedmé třídy navštíví v alternativním prostoru a kině Mumie Projekci č. 2  s filmy: Na kole za svobodou, Meatrix: příběh čuníka, Adam a Tak to vidím já - Pepa v pátek 19. března od 8.00.

Osmáci a deváťáci se podívají  na Projekci č. 3, která obsahuje filmy Neviditelné dívky a Tak to vidím já – Pepa, ve stejném prostoru dne 16. března od 8. 00.

 

 

Pythagoriáda

Dne 23.února se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníku soutěže zvané Pythagoriáda. Jedná se o matematicko-logickou soutěž s dlouhou tradicí. Žáci řešili 15 různě obtížných otázek. Úspěšní řešitelé postoupí do okresního kola. Z šestek je to Anežka Marková s 12 body a Elen Nováková s 9 body. Ze sedmiček postupují Karel Červený, který získal 11 bodů, Petr Leschák s 10 body a Daniel Pomeje s 9 body. K postupu stačilo 9 správných odpovědí.

                                                     Anežka Marková

 

 

 

Návštěva soudního jednání

Dne 11.2.2010 jsme my,obě  devítky, společně s paní učitelkou Nademlejnskou navštívily soud. Soudní proces byl o dvou romských ženách, které využívaly handicapu oběti, kterou si vybraly. Nutily ji k prostituci v Čechách i v Německu. Na soudní proces přišli svědci, jimiž byli manžel a sousedka. Proces začínal okolo 14:00, soudce byla JUDr. Kamila Elsicová. Při příchodu do budovy soudu jsme procházeli rámem - detektorem kovu, který slouží k větší bezpečnosti v soudní budově. Pro obě devítky to byl skvělý zážitek, doufám, že ještě na nějaký soudní proces půjdeme. 
 

                                                Tomáš Daniel, Nguyen-Vu Duc

 

Rétorická  soutěž Mladý Demosthenes –  regionální kolo

Vítězové školních kol řečnické  soutěže Mladý Demosthenes se setkali na  klání regionů  Ústí nad Labem a Děčín, které se konalo na naší základní  škole.  Soutěž je určena pro žáky druhého stupně základních škol a nižších ročníků gymnázií. Žáci předvedou rétorický výstup jednu až dvě minuty dlouhý. Porota hodnotí nejen obsah, ale také výraz, správné dýchaní, artikulaci, držení a celkový postoj těla. Z naší školy postoupili Daniel Tippmann a Dominica Marceková.

Na úvod se všichni s hlavní organizátorkou a porotkyní Mgr. Janou Adámkovou, známou moderátorkou, rozcvičili a správně rozdýchali, uvolnili svá mluvidla. Pak už většina mladých řečníků bojovala především se svou nervozitou, ale i tak předvedli velmi zajímavá a neotřelá vystoupení . Porota – ve složení Jana Adámková, Drahoslava Dolejší a Lucie Marková - tak měla velmi těžkou práci, nakonec však vítěze jednotlivých kategorií a regionů našla. Vítězkou regionu Děčín mezi mladšími se stala Klára Andoková, u starších to byl Vojtěch Kroupa s velmi neotřelým vystoupení o vykydání koňského stání. V regionu Ústí nad Labem zvítězil v kategorii mladších, tj. 6. a 7. třída, Martin Plzák a v kategorii starších Nikola Kuchyňková, oba z Libouchce.

I když rétorici z naší školy nezvítězili, soutěž se jim velmi líbila a poučila je např. o správném dýchání, artikulaci a navíc měli možnost vidět velmi zajímavá rétorická cvičení. Už se těšíme na příští kolo.

 

 

Tvořivá  dílna: Veselá trička

V rámci školního klubu se koná každé pondělí od 14:30 tvořivá dílna, kde pod starostlivým dohledem Zdeňky Holubové děti i další zájemci vyrábějí nejrůznější artefakty.  V pondělí 22. února 2010 si mohli všichni, kdo přišli, vyrobit pomocí savové techniky zajímavé tričko. Každý si podle svých zálib nebo estetického cítění navrhl a vystřihl šablonu, poté aplikoval velice opatrně savo naředěné vodou pomocí rozprašovače. Při práci se musí postupovat velice obezřetně, protože bělení je nevratné. V místnosti se musí také větrat. Ovšem ani to všem výtvarným nadšencům nevzalo elán k práci na jejich výtvorech.

Další akce v  „Tvořivé dílně“ : Jarní výzdoba -  01. a 08.03., Veselá zvířátka - 15.03. , Velikonoční dekorace  - 22.03. a na výjezdu v Libochovicích – „Zajíček v autě“ 29.03.

 

 

 

 

Tvořivá  dílna: Veselá trička

V rámci školního klubu se koná každé pondělí od 14:30 tvořivá dílna, kde pod starostlivým dohledem Zdeňky Holubové děti i další zájemci vyrábějí nejrůznější artefakty.  V pondělí 22. února 2010 si mohli všichni, kdo přišli, vyrobit pomocí savové techniky zajímavé tričko. Každý si podle svých zálib nebo estetického cítění navrhl a vystřihl šablonu, poté aplikoval velice opatrně savo naředěné vodou pomocí rozprašovače. Při práci se musí postupovat velice obezřetně, protože bělení je nevratné. V místnosti se musí také větrat. Ovšem ani to všem výtvarným nadšencům nevzalo elán k práci na jejich výtvorech.

Fotky najdete ve Fotogalerii 2010.

                                                           

 

                                              NÁVŠTĚVA V KNIHOVNĚ                                                                   

Dne 9.2.10 uspořádala paní  učitelka Lucie Marková pro třídu 7.B exkurzi do knihovny. Prošli jsme si celou knihovnu. Knihovna sídlí ve staré palácové  vile, jejíž výstavní interiér jsme si mohli prohlédnout, včetně mramorové koupelny.

Provedli nás po hudebním, dospělém i dětském oddělení, které sídlí v bývalých sklepních místnostech.

Zde jsme si mohli vyplnit a pořídit kartu čtenáře – a tak se stát aktivními návštěvníky knihovny.

Naši exkurzi jsme zakončili právě v dětském oddělení, kde jsme plnili různé úkoly a soutěže. Exkurze nás nadchla a chceme si ji zopakovat. 

Veronika Martincová  7.B Karel Červený 7.B

 

 

Sudoku. 

Rozvoj logického a kombinačního myšlení se na naší škole snažíme rozvíjet nejen v hodinách a kroužcích, ale také v soutěžích. Jedna z mnoha soutěžích proběhla 28. ledna, kdy se všichni žáci 2. stupně zúčastnili ve třídních kolech již 2. ročníku soutěže v Sudoku, a to ve dvou kategoriích : 6.a 7. ročník a 8.a 9. ročník. Do školního kola postoupilo 10 šesťáků, 14 sedmáků. Těžší verzi měli osmáci a deváťáci, kterých postoupilo jen 6 a z devítek 2.

Školní kolo  proběhlo 3. února. Nezklamala Anička Macháčková z 8.A, která se stala vítězkou ve starší kategorii a sudoku vyřešila za 5 minut.  Na druhém místě se umístila Lenka Macková z 8.B a na třetím místě Kačka Korbelová z 8.B.

V mladší kategorii byla nejlepší Nikola Kubizňáková z 6. B,  která si nad Sudoku lámala hlavu 20 min, v těsném závěsu za ní byla Zuzka Námoková z 7.B a na 3.-4. místě se umístily Lucka Kremličková z 6.A a Jana Velká ze 7.B.

Všem děkujeme za účast a snahu a těm nejúspěšnějším moc blahopřejeme. Těšíme se příští rok na třetí ročník. Věříme, že budou výsledky ještě lepší, protože celý rok můžeme trénovat.

                                                                     Mgr. Andrea Štolfová a Mgr. Eva Radimská

 

 

ZŠ  Vojnovičova: Výlet za poznáním

V sobotu 23. ledna 2010 uspořádal školní klub Sovička na naší základní škole výlet do IQ parku v libereckém zábavním centru Babylon. I přes mrazivé počasí se takřka plný autobus zájemců sešel v půl deváté u školy a vyjeli jsme směr Liberec.

Zde jsme se vydali zkoumat své  znalosti – zákony mechaniky, postřeh nebo znalosti o nerostném bohatství naší země. Velký úspěch u žáků měla vodní část výstavy – sami si mohli vytvořit vodní vír, postavit mlýn, pochopit fungování vodojemu a spoustu dalšího. Taky už víme, že a proč bublina je vždy kulatá. Mohli jsme si přečíst a vyzkoušet principy některých optických jevů a klamů. Nejlepší na všem je, že mnoho věcí jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži, vlastníma rukama.

Když jsme se již dost vzdělali, vydali jsme se do labyrintu, abychom si vyzkoušeli svou prostorovou orientaci a odvahu. Někteří navíc navštívili 3D kino, kde se mohli odvážně pustit do nitra Země. Zajímavě a netradičně prožitá sobota se všem líbila a těšíme se na další výlet se Sovičkou. Kam to asi bude?

Anežka a Lucie Markovy

 

 

 

Dne 25.1. žáci 1.třídy 2.B, 6.B a 7.B zahráli pásmo pohádek pro děti ze školek Sluníčko a Zvoneček. Druháčci nacvičili pohádku O Budulínkovi a šesťáci zahráli pohadky: Jak se nechala vánočka pojistit proti připálení a Jak šly zlaté střevíčky pro ženicha. Žáci první třídy se představili s pohádkou Boudo, budko, kdo v tobě přebývá? Celý program sklidil velký úspěch. Děti seděly ani nedutaly a těší se na další vystoupení

Anežka Marková

 

 

Cesta za Spejblem a Hurvínkem

Když se řekne "Mikuláš", tak si každý představí tajemného muže s bílým plnovousem, vysokou čepicí a berlou v ruce, kterého doprovází Anděl s Čertem. Hodné děti jsou obdarovávány dobrotami, zatímco ty neposlušné čeká punčocha plná uhlí. Také Hurvínek s Máničkou čekali na příchod Mikuláše netrpělivě. Co se však stalo, když roztržitý pan Spejbl na nadílku zapomněl, to se děti dozvědí v této pohádce, která je plná napětí, ale i zimních písniček a zimních radovánek. Dozvěděly se to i děti z I.B a I.D naší školy, s kterými jsme se 11. prosince 2009 vypravily do Prahy do divadla Pyramida na představení Heleny Štáchové "Hurvínkův Mikuláš". Spolu s námi měli možnost představení navštívit také rodiče a sourozenci našich dětí. Několik jich tuto možnost využilo. Představení bylo nápadité, vtipné, odehrávalo se na otáčejícím se jevišti, na což děti velmi živě a spontánně reagovaly. Těšíme se na další podobné zážitky.

Mgr. Věra Václavíková

 

Výlet do Drážďan 

V sobotu 21.11.2009 uspořádal školní klub SOVIČKA celodenní výlet do Drážďan.  Žáci i rodiče si přivezli celou kopu zážitků. Historickou část saské metropole navštívila většina z nich poprvé. Vedle prohlídky starého města jsme navštívili také vyhlášená muzea dopravy a hygieny. V Muzeu dopravy jsme na ploše pět tisíc metrů čtverečních měli možnost prohlédnout si rozmanité exponáty s jedinečnými originály, fascinujícími modely a raritami, a tak zažít historii dopravy „ na vlastní kůži“. Například městskou dopravu let minulých připomínal nejstarší dochovaný vůz Drážďanské koňské dráhy z roku 1886 zvaný „Velká štika“ či nejstarší exponát vůbec, a to tzv. nosítka z roku 1705. Všem se zde moc líbilo, někteří si dokonce vyzkoušeli letecký simulátor nebo dálkovým ovládáním se učili parkovat loď.  V muzeu hygieny jsme si vyzkoušeli na prosklené maketě lidského těla s názvem Skleněný člověk, kde se nacházejí jednotlivé lidské orgány a zároveň si pohráli s moderní technikou. Kombinační schopnosti jsme si otestovali na hlavolamech v oddělení „lidských smyslů“. Nejen tady ale muzeum nachystalo pro návštěvníky spoustu lákadel svádějících k vyzkoušení vlastních schopností, možností a samozřejmě i znalostí. Každá část stálé výstavy je věnována ucelenému tématu, jako například již zmíněný člověk v moderní vědě, jídlo a pití, sexualita, pohyb či krása, pleť a vlasy. Muzeum hygieny je jedna velká atrakce, kde vám ani nedojde, že si vlastně testujete své znalosti. Většinu návštěvníků zaujalo nejen skvěle udělané lidské tělo, ale i promítaný porod v přímém přenosu, a také pradávné zkrášlovací pomůcky, které se v minulosti používaly. Na výletě nechyběla ani návštěva Zwingeru a sousedící Semperovy opery, stejně jako už chystaného vánočního trhu na Altmarktu, kde přípravy vrcholily, či prohlídka luteránského kostela Frauenkirche, který byl za války kompletně zničen. Knížecí průvod, tedy obrovská freska složená z kousků porcelánu na zdi drážďanského zámku v uličce Augustusstrasse, vyvolal obdiv i u těch nejmenších výletníků.  Výlet se vydařil i počasí nám přálo.

Školní klub

 

Vánoční  prázdniny v Zoo

Protože je ústecká  zoo naším partnerem, tak jsme jí přislíbili účast na vánoční  prázdninové akci. Dne 28.12. 2009 vystoupili naši žáci v pavilonu šelem v Zoo. Svá vystoupení měli natrénované již z prosince a tak nelenili a předvedli je znovu i návštěvníkům, kteří se v době prázdnin přišli provětrat za zvířátky.

Návštěvníci mohli shlédnout divadelní představení pod vedením paní  učitelky Lucie Markové, která vede kroužek dramatické  výchovy, poslechli si vánoční koledy a básničky a zhlédli loutkové divadlo. Děti i s rodiči měly vstupné zdarma a navíc obdržely od vedení zoo drobné dárky a volnou vstupenku. Akce byla vyvedená a všem se moc líbila.

Velký dík patří paní vychovatelce Romaně Bičákové, která akci spolu s paní Ing. Věrou Vrabcovou ze Zoo nejenom zorganizovala, ale i moderovala, ale také panu Martinu Hrubému, který ji ozvučil. Při děkování nesmím zapomenout na paní učitelku Lucii Markovou a všechny rodiče, kteří s dětmi do Zoo přišli a akce se i díky nim mohla uskutečnit.

Jana Linhartová

 

 

Adventní  koncert na podporu Občanského sdružení  Paprsek dětem

Dne 21. 12. 2009 proběhl od 17 hodin v kinosále školy Adventní koncert žáků školy, který byl dárkem pro pracovníky a partnery školy a zástupce zřizovatele školy. Koncertu se zúčastnil i pan primátor Mgr. Jana Kubata se svou rodinou. Žáci z Paprsku si pro diváky připravili úžasné vystoupení živého Betlému, žáci ze školní družiny pěvecké a taneční vystoupení a žáci ze školy pohádku. Ředitelka školy při této příležitosti poděkovala za dobrovolnickou činnost rodičům – paní Endalové, Holubové, Batiové a panu Hofírkovi, kteří zcela zdarma vedou zájmové kroužky či jinak pomáhají při akcích školy a za obětavou práci panu školníkovi Dudkovi, který bedlivě hlídá celotýdenně rozlehlý areál školy a díky kterému je škola stále pod kontrolou.  Hostem koncertu byl ústecký objev roku zpěvák David Deyl a dětský pěvecký sbor Koťata z Chlumce. Koncert byl velice zdařilý a byl zakončený malým rautem, jako poděkování všem za jejich práci pro školu. Výtěžek z koncertu – dobrovolné vstupné bude věnován OS Paprsek dětem a bude využit na výstavbu dětského hřiště.

Velký dík patří paní Romaně Bičákové, která celý koncert  úžasně moderovala, promo teamu - paní Miloslavě Kučerové a panu Martinu Hrubému, kteří se postarali o technické zázemí a sponzorům, panu Kubíčkovi a panu Batelkovi, kteří zdarma věnovali ovoce a vánočky na rautové stoly.

Jana Linhartová

 

 

Dny otevřených dveří

Ve dnech 21. a 22.12. 2009 proběhly na naší škole netradiční Dny otevřených dveří. Školu v těchto dnech navštívili nejen rodiče našich žáků, aby si školu prohlédli v akci, ale i rodiče s budoucími prvňáčky, kterých přišlo více než sto. U vchodu měl možnost každý návštěvník ochutnat naše vlastně upečené cukroví, ujali se ho průvodci z řad žáků 9.ročníků, kteří školou návštěvníky provedli a budoucí prvňáčci dostali VÁNOČNÍ KARTU BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA, kterou při prohlídce školy zaplnili razítky za splněné úkoly a za vyplněnou kartičku si mohli vybrat dáreček.

Naši žáci prodávali na Vánočních trzích své výrobky, rodiče i žáci shlédli připravená vánoční představení, všichni si na vlastní  kůži vyzkoušeli, jak se pracuje s interaktivní tabulí, vyzkoušeli si pokusy v učebně přírodopisu, lukostřelbu v tělocvičně či deskové hry ve školním klubu nebo v atriu školy. Výuka ve třídách probíhala netradičně a byla provoněná vánoční atmosférou. Všichni žáci měli možnost si vyzkoušet dárky- DESKOVÉ HRY- které jim nadělil školní Ježíšek tak se rozehrála spousta třídních i mezitřídních turnajů.

Po oba dva dny byli ve škole ovocnáři, kteří zdarma nabízeli ochutnávku ovocných moštů, našich jablek a hrušek a každý návštěvník obdržel na vánoční stůl dárek, krásné vánoční jablíčko. 22.12. školu navštívil pan Václav Fořtík, předseda Dětské Menzy, se kterou úzce spolupracujeme. Předal nám startovací balíček deskových her a publikací pro nově vznikající Klub nadaných dětí a zároveň přivezl nové deskové hry, které si děti mohly nejenom zahrát, ale i zakoupit. Někteří žáci využili možnost otestovat své schopnosti či si zkusili profesní test k volbě povolání.

Velký dík za zdárný průběh akce patří nejen všem zaměstnancům  školy, ale i žákům 9.tříd, kteří všem ukázali, že je škola dobře připravila pro budoucí život a umí ji výborně reprezentovat.

Jana Linhartová

 

Soutěž o nejlepší  ÚSTECKÝ ŠTRÚDL

Dne 12.12.2009 proběhl v ústeckém Domu dětí a mládeže již 4. ročník soutěže o nej….štrúdl. Záštitu nad akcí měl náměstek primátora Bc. Jan Řeřicha, který byl i předsedou šestičlenné poroty. Naši školu reprezentovali žáci školního klubu a školní družiny, kteří se do soutěže přihlásili a upekli čtyři soutěžní šišky štrúdlu – klasický, ve tvaru svíčky, kapra a vánoční podkovy. Celkem bylo v soutěži 20 exponátů od dalších soutěžících. Jejich práce nebyla marná, protože se umístili 2x na stupních vítězů a to na 3. a 1. místě. Dále vyhráli mimořádnou cenu za knihu netradičních vánočních receptů.

Velký dík patří paní učitelce Evě Radimské, která na škole vede volitelný předmět Práce v domácnosti a vychovatelkám paní Nataše Blaškové a paní Romaně Bičákové, které svůj volný čas věnovaly dětem a soutěže se zúčastnily společně s dětmi.

Jana Linhartová

 
 
 
 
 
Písmenkový mág

     Poslední  listopadový týden proběhlo ve všech třídách druhého stupně  základní kolo soutěže Písmenkový mág, která spočívá  v co největším počtu vymyšlených slov ze zadaných písmen v časovém limitu deset minut. V základním kole zadání znělo: ozdobička stromku.

     Z každé třídy byli vybráni tři až čtyři nejlepší řešitelé a dne 1. prosince se zúčastnili celoškolního kola, ve paní učitelky zadaly slova –

pocukrovaná  vánočka. 

     V 1. kategorii, tedy v 6.  a 7. třídách se na 1. místě umístila Veronika Martincová ze 7.B, druhá skončila Anežka Marková (6.B) a třetí místo obsadil Jakub Vavroch ze 7.A.

Na dalších místech: 

        Martinová  Veronika

                  Pomeje Daniel

                  Kremličková Lucie

                  Šterclová Tereza

                  Tippmann Daniel

                  Valchářová Michaela¨

                  Lehrová Tereza

                  Haongová Thao

                  Chybná Jana 

     Ve 2. kategorii, což jsou žáci 8. a 9. tříd, 1. místo obsadil Zika Dominik z 8.A, na druhém místě skončila Bublová Dominika z 9.B a na třetím místě se umístila Kopřivová Kateřina z 8.A. 

Na dalších místech skončili v tomto pořadí:

Vrkoč Viktor

Molzká Zuzana

Srnková Andrea

Chmel Jaromír

Nápravníková Renata

Korbelová Kateřina

Neradová Barbora

Dobrodinská Anna

Zadňančin Lukáš 

Zvláštní  cenu za nejdelší slovo si zaslouží: Zadňančin Lukáš a Kateřina Kopřivová.

 

 

 

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

Dne 25. listopadu 2009 se konaly pěvecké soutěže 3. až  5. ročníků.
Na prvních místech mezi žáky třetích tříd se umístila samá děvčata :
    1. Zdeňka Maříková - 3.A  a  Julie Glöcknerová - 3.B
    2. Tereza Kotlíková - 3.A   a  Barbora Lacinová - 3.A
    3.  Kateřina Pospíšilová - 3.B a Karolína Řeháková - 3.B
Nejlepšími  zpěváky čtvrtého a pátého ročníku byli vyhlášeni :
    1. Petra Pavlů - 4.A
     2. Tomáš Hokeš a Daniel Švácha - 5. A
     3. Jan Dolanský - 4.B
Všem žákům, kteří se pěveckých soutěžích zúčastnili,  blahopřeji k podaným pěveckým výkonům.  Mgr. Marcela Mašková

 

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 

Dne 11.11.2009  proběhla na naší škole celostátní soutěž PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Této soutěže se zúčastnilo celkem 68 žáků z 8. a 9. ročníků. Žáci soutěžili v kategorii KADET.
 
Umístění:    1. místo:    Jakub Schneider 8.A
                  2. místo:    Jan Vondrák 8.A a Jiří Šimeček 8.A
                  3. místo:    Dominik Otto 8.A a Eliška Brabcová 9.A
                           
Výhercům gratulujeme.
Mgr.Vlastimila Jošková (vyučující Př)  

  

  

Výtvarné  radovánky

     Blíží  se čas Vánoc, a tak se již tradičně na naší škole pořádají Výtvarné radovánky pro děti a jejich mamky. Jedná se o společné výtvarné tvoření dětí  a dospěláků. Když jsme s Radovánkami začínali, bylo cílem pozvat do školy rodiče k zajímavé aktivitě a nesetkávat se jen při třídních schůzkách.

     V sobotu 21. listopadu se sešli zájemci o keramiku s paní učitelkou Kateřinou Frišovou. Děti vedou své dospělé spolupracovníky, protože navštěvují kroužek keramiky a již mají s tvorbou zkušenosti.

     Hned další sobotu 28. listopadu si mohli pod vedením paní učitelky Markové vyrobit vlastní adventní věnec – vždyť  advent již začíná.

     Této akce samozřejmě nemusejí účastnit jen maminky, ale chodí  také tatínkové, babičky nebo tety. 
 
 
 

Prvňáčci v naší keramické dílně

Žáčci 1.B s paní učitelkou Alenou Wimerovou tvořili v keramické dílně výrobky na Vánoce. Pro většinu z nich to bylo první setkání s hlínou, ale o to více se do práce pustili s nadšením. Fotky najdete zde.


 

 Krasopisec již po páté

      Během měsíce října ve všech třídách druhého stupně psali žáci již po páté svým nejúhlednějším písmen text do školní  soutěže Krasopisec. Pro porotce bylo opravdu těžké vybrat nejhezčí práce. Oceňovalo se nejen písmo, jeho velikost, tvar, úhlednost, uspořádanost  rozvržení textu v ploše, ale někdy i výtvarný nápad a originalita.

Zde jsou výsledky v obou kategoriích:

     6.-7. ročník:

Chlapci: 1. Martin Kugler (6.B), 2. Jan Doskočil (6.B), 3. Martin Novák (7.B)

Zvláštní cenu si odnáší  Stibor Petr ze 7.A.

Dívky: 1. Veronika Martincová  (7.B), 2. Simona Bukvicová (6.B), 3. Tereza Sinko (6.A)

Zvláštní cenu si zasloužily za svůj výkon – Kateřina Bělohradská (7.A), Adéla Šnajdrová (7.B), Veronika Klecknerová (6.B) a Nikola Kubizňáková  (6.B).

     8.-9. ročník:

Chlapci: 1. Ondřej Míka (9.B), 2. Šimeček Jiří (8.A), 3. Jan Vlasák (8.B)

Zvláštní cenu získali Tomáš Andrés z 8.A a Adam Bičák z 9.B.

Dívky: 1. Lenka  Macková  (8.B), 2. Dominika Marceková (9.B), 3. Dana Vrtišková (8.A)

Porota i zde udělila zvláštní cenu, a to Zuzaně Molzké z 9.A.

 

 


Akce Motýl pro 11 žáků 6.B,  19 žáků 8.A a 5 žáků 9.B se letos uskutečnila 7.-9.10. v Chřibské. Ubytovaní jsme byli v penzionu U Jasanu, který poskytuje velký dostačující areál pro naše aktivity. Motýlci se mohli plně věnovat sportu - fotbalu, volejbalu a přehazované. Šesťáčci měli na programu zdravou výživu, osmáci a deváťáci drogy  a AIDS. Po celou dobu Motýla bylo krásně teplé a slunečné počasí a většinu času jsme trávili venku. Motýl se nám velice vydařil a  už se těšíme na příští rok. Fotky najdete zde.
Mgr.Vlastimila Jošková

 

 Setkání  se zahraničními novináři 

V pátek 30. 09. 2009 se uskutečnilo další setkání, v pořadí již čtvrté, žáků mediálního klubu „Sosákova pětka“ naší Základní školy s redaktory týdeníků Naše adresa. Tentokrát to bylo setkání velmi zajímavé, protože se v kavárně týdeníku Naše adresa sešli novináři z několika zemí světa. Před samotným setkáním jsme byli pohoštěni a poté se připravovali na tiskovku, při které jsme měli možnost se dozvědět mnohé o práci zahraničních novinářů a redaktorů a zároveň jsme jim mohli sdělit, jak jsme se dostali k práci v redakci Naše adresa. Na začátku jsme byli všichni pěkně nervózní, hlavně proto, že komunikace probíhala v angličtině, ale během pár minut šlo vše jak po másle. Nejvíce si v angličtině popovídal náš spolužák Duc, před kterým smekl i redaktor ze Spojených států a novinářka z Libanonu. Po tiskovce s první skupinou zahraničních novinářů jsme s pomocí redaktorů týdeníku Naše adresa začali sestavovat naší další stránku, která pravidelně vychází v týdeníku Naše adresa a informuje čtenáře o dění u nás ve škole. Pracovali jsme na shromážděném písemném materiálu z celého týdne a vybírali fotky. Kromě výroby nové stránky jsme se ještě pustili do ankety o tom, co by ústečané změnili nebo co by úplně odstranili z centra našeho města. Výsledky ankety jsme také hned zpracovali na novou stránku. S druhou polovinou zahraničních novinářů jsme se setkali přímo v pracovní části redakce Naše adresa, kdy jsme společně s grafičkou usilovně pracovali na konečné podobě naší stránky a přitom odpovídali novinářům na jejich všetečné dotazy. Celé odpoledne bylo náročné, ale také velmi zajímavé a poučné.  

A jaká  bude naše další stránka? Nezapomeňte se na ni podívat v příštím čísle týdeníku Naše adresa, který vyjde v pondělí 5. října 2009.  

Za to, že můžeme takto pracovat a tvořit děkujeme nejen pracovníkům redakce Naše adresa, ale i našim pedagogům a rodičům, kteří nás v naší práci podporují.

     

 

 Představ svého zvířecího kamaráda  ze dne 18.9.2009


V pátek odpoledne jsme se sešli v areálu školy. Mile nás překvapila účast nejen dětí se zvířátky, ale i jejich rodičů. Pro loňský velký úspěch této soutěže se konal již 2. ročník. Na naše soutěžící se přišly podívat i děti z družiny a školního klubu Sovička.
Soutěže se zúčastnilo 26 žáků se svými mazlíčky ve třech kategoriích. Vystoupení všech soutěžících se vydařilo stejně jako počasí a snaha byla oceněna sladkou odměnou.
Za předvedení  zvířátek děkujeme. Výsledky najdete ke stažení zde . Fotky zde.
Velké díky patří i všem pomocníkům organizátorů a porotě.

 

Světlušky

Žákovská rada navrhla, aby jsme ve škole více šetřili energiemi . Proto v každé třídě je dvojice žáků, kteří kontrolují šetření ve třídách a dvě děvčata z 9.A procházejí a kontrolují i na chodbách a v ostatních prostorách školy, jak nejvíc dokážeme šetřit. Musíme šetřit na teple,světle i vodě, aby nám zbyly penízky na pomůcky, vylepšení prostředí i vybyvení Školního klubu a na práci v zájmových kroužcích. Všímáme si např, že když jsou stažené žaluzie, nebudeme svítit, nebo v zimě, vyvětráme a zavřeme okna, nenecháme kapat vodu apod. Služba určená Žákovskou radou bude kontrolovat třídy, zda dodržují toto šetření. Všichni budeme chodit s otevřenýma očima a nebudeme nevšímaví. Moc nás zajímá, kolik Kč ušetříme při příštím vyúčtování. Slibujeme, že si naše Světlušky na vše posvítí.

 

Na škole se rozhodli naši deváťáci, že budou pomáhat učitelům zajšťovat pořádek  a bezpečnost mladších spolužáků o přestávkách. Mají bílá trička, na kterých  bude logo školy a chodí o přestávkách společně s dohledem učetele. Věříme, že ostatní spolužáci je budou respektovat a oni se budou ke svým mladším spolužákům hezky chovat. Za několik týdnů nám sami řeknou, jak se jim pracovalo, co se jim líbilo i nelíbilo.

 

 

Patronát

Děvčata a chlapci z 8.A a 9.B se rozhodli, že budou opravdovými kamarády našim
nejmenším. Proto si vzali patronát nad 1.B, 1.D a 2.B, kam chodí o přestávkách, připravují si hry a program pro děti a snaží se za pomoci třídních učitelek těchto tříd, zpříjemnit malým dětem pobyt ve škole.
Už po dvou týdnech sami říkají, že je děti mají rádi, a tak je, ale i malé děti,tato činnost baví. Podívejte se na fotografie.

 

 

 

Každou středu ráno se schází redakce školních novin Sosákova pětka v učebně výpočetní techniky. Takle se sešli ve středu 9.9.09.

 Image

 

 

 

Třída 6.B při úklidu třídy na konci školního roku či spíše v posledním tažení.
Žáci 6.B s velkým úsilím uklidili svoji třídu a s remcáním pomohli své třídní při úklidu učebny výtvarné výchovy, za což jim děkuji. Za odměnu a také za penízky získané za 2. místo ve sběrové soutěži jsme vyrazili na bowling. Akce měla úspěch a všichni by si ji rádi příští rok zopakovali - takže spoř a střádej a uvidíme (pro méně znalé - to je parafráze Járy Cimrmana).

Foto zde.

 

 

 

4.A na zámku !

Dne 23.6. 2009 podnikla třída 4.A výpravu na renesanční zámek v Benešově nad Ploučnicí. Počasí nebylo zrovna příjemné, přesto si to třída nedala zkazit! Cesta vlakem nebyla dlouhá….a ve vlaku naštěstí neprší! Na zámku už na děti čekala paní průvodkyně, která během hodiny provedla třídu po Horním i Dolním zámku. Po absolvování výkladu děti dostaly 10 otázek od paní učitelky jako test, jestli dobře poslouchaly. Na nejpozornější návštěvníky hradu čeká u paní učitelky zlatá medaile! Fotky najdete zde.

 

 

V měsíci květnu  všichni žáci šestých tříd hráli o nejúspěšnějšího  hráče logické hry Blokus. Turnaj doprovázela bojovná atmosféra a vítězství čekalo jen na jednoho. Nejúspěšnější ze všech je Kája Červený ze 6.B. Kájo, blahopřejeme...

1. místo Karel Červený, 6.B
2. místo Zuzana Bánoková, 6.B
3. místo Míchaela Valchářová, 6.A
4. místo Martin Málek, 6.A a
             VeronikaMartincová, 6.B

Mgr. Andrea Štolfová

 

V Botanické zahradě

Třída 6.B a 7.B se ve čtvrtek 23. dubna 2009 zúčastnila exkurze do Botanické zahrady v Teplicích. Skleníky i venkovní zahrada všechny zaujala, ale pěknou tečkou se stala návštěva přilehlého hřiště s nejrůznějšími prolézačkami. Foto zde.

 

1.ŠKOLNÍ PLES

Dne 27.3.2009 se uskutečnil 1.školní ples naší Základní školy, který se konal v pěkném prostředí Restaurace u Fírů v Božtěšicích. Vstup do sálu byl po připraveném červeném koberci s loučemi, občerstvení bylo zajištěno majitelem p. Šmejkalem a  vynikajícími barmany s nealko i alko koktejly. Celým večerem na jedničku provázel Kamil Bílský-moderátor radia Fajn North Music a k tanci hrála kapela Fonotest pod vedením p.Moravy. Program plesu byl nabitý a zpestřilo ho i vystoupení týmu sportovního aerobiku Kisses z DDM v Ústí nad Labem a vystoupení tanečního páru v latinsko- amerických tancích. Po stužkování absolventů 9.tříd předal učitelský sbor žákům a jejich rodičům dárek-zazpíval ve vlastní úpravě píseň na rozloučenou se školou a ředitel ZOO Ústí nad Labem p.Kraus předal absolventům dárky-volné vstupenky. Plesu se zúčastnili i představitelé města. Mezi nejvýznamnější patřila Mgr. Marcela Mertinová-poslankyně PS PČR a místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, která všem absolventům popřála úspěšný vstup do další části jejich života a které jsme mohli při této příležitosti poděkovat za dotaci, kterou pro naši školu získala z PS PČR. Z této částky se začne s modernizací odloučeného pracoviště naší školy-Paprsku, kde se vzdělávají děti s různými handicapy. Mezi další významné představitele patřil primátor města Ústí nad Labem, Mgr. Jan Kubata. Rozhýbal aukci obrazů dětí z Paprsku a po bohaté tombole, přesně o půlnoci popřál spolu s paní ředitelkou  všem učitelům k jejich svátku – Dni učitelů. Předali společně dva řády J. A .Komenského nejlepším pedagogům a pan primátor přispěl finanční částkou i na celou akci. Výtěžek z plesu byl věnován Občanskému sdružení „Paprsek dětem“ a bude použit na oslavu Dne dětí a ozdravný pobyt dětí z Paprsku. Akce byla velmi vydařená a věříme, že se stane tradicí na naší škole.

Fotky najdete zde.

 

7.A a 8.B

V rámci akce "Den vody"se v úterý 10.3. třídy 7.A a 8.B se svými třídními učitelkami Mgr. Evou Radimskou a Mgr. Andreou Štolfovou byly podívat na Čističku odpadních vod v Neštěmicích. Počasí nám sice moc nepřálo, ale měli jsme možnost vidět i cítit , jak se odpadní vody z kanalizací čistí. Vyslechli jsme si odborný výklad a většina dětí řekla, že se bude snaži lépe učit, aby mohly pracovat v příjemnějším prostředí. Cestou jsme si také připomněli povodně roku 2002 a ukázali, kam až stoupla voda a co bylo zatopeno. 

Fotky najdete zde.

  

 

6.B

Andělé z PETlahví, při nichž se snažíme recyklovat uměním.
Žáci se rozdělili do skupin po třech, byli nuceni spolupracovat, museli si rozdělit role ve skupině a především se domluvit.
Nejprve jsem jim nakreslila na tabuli náčrtek práce. Pak si vyrobili ze starých novin hlavičku, polepili anděla papírem a pro barevné sjednocení přetřeli bílou barvou. Mezitím jeden člen trojice vyráběl křídla, která po zaschnutí (pro urychlení jsme použili fén) skupina nalepila andělovi na záda. Jako poslední si nazdobili hlavičku a podle uvážení i křídla. Můj záměr byli čistě bílí andělé, ale některé skupiny anděla nazdobili. Výsledky naší práce najdete zde.
Mgr. Lucie Marková

    


 

 

Soutěž ve šplhu 3. - 5. tříd, 18.2.200  proběhla v tělocvičně naší školy.

Výsledky:

3. tř.

1. místo: Eliška Hlavová

2. místo: Kristýna Hanžlová

3. místo: Markéta Pospíšilová

1. místo: Jiří Tomáš

2. místo: Viktor Güttner 

 

4. tř.

1. místo: Lukáš Holub

2. místo: Tomáš Vacek

3. místo: Pavlína Vostřelová

 

5.tř.

1. místo: Tom Greiner

2. místo: David Smítka

3. místo: Nikola Slach

1. místo: Lucie Bílkovská

  

  

  

Soutěž v recitaci 3. - 5. tříd - 28.1.2009


Dne 28.1.2009 proběhla v naší knihovně soutěž v recitaci, které se zúčastnilo 11 žáků.
1.místo - Jan Dolanský-3.B, Tomáš Vacek-4.třída, Dominik Špet a Elen Nováková 5.B
2.místo - Veronika Nováková-3.A, Eliška Farová-4.třída, Lukáš Holub-5.A
3.místo - Kateřina Žahoudová-3.A, Nataly Schulzeová-5.B


Všem žákům gratulujeme!!!

  

  

Soutěž v sólovém zpěvu 3. - 5. tříd - 26. 11. 2008


Dne 26. 11. 2008 proběhla v naší knihovně soutěž v sólovém zpěvu,které se zúčastnilo 19 dětí.


Vyhodnocení: 1. místo - Petra Pavlů ( 3. A )
                                      Radka Horňáková ( 5. A )
                       2. místo - Jan Dolanský ( 3. B )
                                      Kateřina Žahourová ( 3. A )
                       3. místo - Tereza Sinko ( 5. A )
                                      Petra Hradilíková ( 5. A )


                      Všem upřímně gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích !

  

  

  

Semikvítek - 8.11.2008


    Dne 8.11.2008 se konal 16. ročník kulturně-umělecké soutěže Sedmikvítek.
Naše žákyně Radka Kačírková ( 5. A ) obsadila 1. místo v kategorii Disco dance-sólo.
Tímto postupuje do celorepublikového kola, které se bude konat příští rok v Praze.
    Všichni už teď držíme Radce palce !

 

  

   Představ svého zvířecího kamaráda - 15.11.2008  

  
     Velmi zajímavou, netradiční a poučnou akci zorganizovala škola pro své žáky a se svými žáky. Akce nesla název "Představ svého zvířecího kamaráda". Přihlásilo se 41 dětí se svými psy a 16 dětí s ostatními zvířátky. Akce se uskutečnila v sobotu 15.11.2008 v areálu školy.
     Děti představily své zvířecí kamarády, pohovořily o nich, řekly, proč je mají tak rády a ukázaly, co se svými zvířátky umí. Všechny překvapilo, co všechno některé děti vědí o svém zvířátku, např o zvláštním druhu žáby, kterou jsme většina viděli poprvé. O pořadí rozhodovala porota, složená i z žáků Žákovského sněmu školy z 8. a 9. tříd. Soutěžilo se ve třech kategoriích:

1. všechna zvířátka kromě psů - ve 13 hod.
2. psi - malá plemena ve 14 hod.
3. psi - velká a střední plemena v 15 hod.

     Po předvedení každé kategorie všichni účastníci dostali diplom, lízátko a pejsci piškotek. Akci sledovala i řada rodičů, kteří přišli podpořit své děti v soutěži. Celou akcí prozařovala spokojenost, ukázněnost, láska a obdiv k zvířecím miláčkům. Bylo vidět, jak jsou děti pyšné na svá zvířátka a jak je milují, což je velmi důležité v našem uspěchaném světě. Počasí přálo a tak byla akce velmi zdařilá dle názoru všech účastníků. Takováhle akce proběhla poprvé, ale jistě ne naposledy. Věříme, že i Ti kteří se nemohli z nějakého důvodu zúčastnit, příště, za rok si soutěž nedají ujít.
    
     Foto najdete zde.
        
     Mgr. Andrea Štolfová, Mgr. Eva Radimská
 

MM & NS 2008

Kalendář událostí

« < Srpen 2020 > »
Po Út St ?t So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa

Statistics

Přístupů: 13988013